Visi

Misi

Objektif

  • Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah.
  • Menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia. 
  • Menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia.
  • Menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan.
  • Membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara berterusan.