Gelaran Jawatan Singkatan

Ketua Pesuruhjaya

KPj

Timbalan Ketua Pesuruhjaya

TKPj

Pesuruhjaya

Pj

Timbalan Pesuruhjaya

TPj

Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya

KPKPj

Penolong Kanan Pesuruhjaya

PKPj

Penolong Pesuruhjaya

PPj

Penguasa Kanan  

PsK

Penguasa

Ps

Ketua Penolong Kanan Penguasa

KPKPs

Penolong Kanan Penguasa

PKPs

Penolong Penguasa

PPs