Kod Etika dan Tatakelakuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah satu panduan yang menggabungkan nilai akhlak, perbuatan dan tindakan seragam yang perlu dipatuhi dan dibudayakan oleh warga SPRM dengan objektif untuk :-

INTEGRITI adalah elemen yang menjadi sebagai asas pembentukan Kod Etika dan Kod Tatakelakuan SPRM. Nilai-nilai teras integriti yang menjadi pegangan SPRM adalah Amanah, Tegas, Adil, Kebebasan, Ketelusan dan Profesionalisme. Selain itu, nilai positif lain seperti Tegas, Disiplin, Kerjasama, Taat Setia, Komitmen dan Profesionalisme juga ditetapkan sebagai “Nilai SPRM” yang perlu dipegang secara konsisten oleh semua warga dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan.

Klik di sini untuk ketahui maklumat lanjut mengenai Kod Etika dan Tatakelakuan

Hit: 32355