Bahagian Pengurusan Integriti Agensi (BPIA) berperanan sebagai penyelaras perlaksanaan fungsi Unit Integriti (UI) serta bertanggungjawab menyediakan dasar dan mekanisme pengurusan integriti melalui UI yang ditubuhkan di agensi-agensi luar.

Visi

Menjadi pusat rujukan utama kawalan agensi dalam pencegahan rasuah dan penginstitusian integriti di sektor awam dan korporat di Malaysia.

Misi

Meningkatkan keberkesanan Pengurusan agensi dalam pencegahan rasuah dan penginstitusian integriti di Malaysia.

Objektif

  • Meningkatkan mutu pengurusan agensi dalam pembenterasan rasuah dan peningkatan integriti melalui kawalan ke atas agensi awam dan entiti berkepentingan kerajaan di Malaysia;
  • Meningkatkan kapabiliti dalam Pengurusan pencegahan rasuah dan pengurusan integriti melalui kajian dan penilaian dasar makro; dan
  • Menjalin hubungan diperingkat domestik dan global dalam penginstusian integriti dan pencegahan rasuah dalam konteks usahasama strategik.

Sebagai makluman UI-UI ini dikehendaki untuk melaksanakan 6 fungsi teras sebagaimana di dalam Pekeliling Bil.6/2013 iaitu:

  1. Tadbir Urus
  2. Pengukuhan Integriti
  3. Pengesanan dan Pengesahan
  4. Pengurusan Aduan
  5. Pematuhan
  6. Tatatertib

Tujuan UI ditubuhkan adalah untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh hatta meningkatkan semangat patriotism. Inisiatif ini akan dapat membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan penjawat awam.

 

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian atau Pengarah Bahagian:

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pengarah   03-8870 0043 t1
 2. KPkPs Zulkefly bin Aziz
 03-8891 1679 zulkefly.aziz