Cetak
Hit: 16049

Bahagian Pemantauan Dan Penyelarasan (BPP) dipertanggungjawabkan untuk memantau dan menyelaras setiap pelaksanaan misi dan strategi Suruhanjaya. Bahagian ini juga berperanan untuk menguatkuasakan segala bentuk arahan, pekeliling, peraturan dan undang-undang berkaitan operasi, pengurusan dan kewangan SPRM. Berikut merupakan tiga (3) fungsi utama Bahagian ini iaitu; 

 

1. Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama KPI 

 

2. Inspektorat Pematuhan

 

3. Pengurusan dan Penyelarasan Kebajikan

 

carta-bahagian-pemantauan-bm_25072018

 

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian atau Pengarah Bahagian:

Bil  Nama  No. Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pengarah 03-8870 0047 s1
 2. PPj Hadri bin Hashim
03-8891 1812 hadri
 2. Puan Hazwani Najdiah binti Musrik
03-8870 0048 najdiah

 

Bahagian Pemantauan dan Penyelarasan dipertanggungjawabkan untuk memantau dan menyelaras setiap pelaksanaan langkah strategik yang diambil oleh SPRM selaras dengan tanggungjawabnya membantu Ketua Pesuruhjaya SPRM memastikan setiap strategi di bawah Program atau Aktiviti dilaksanakan secara optimum.

 

Bahagian ini terbahagi kepada tiga(3) cawangan iaitu:

 

i.             Cawangan Rasuah Terancang;

ii.           Cawangan Penguatkuasan dan Pengawal Seliaan; dan

iii.         Cawangan Perolehan

 

Untuk mewujudkan pematuhan yang menyeluruh, Bahagian ini bertanggungjawab memantau pelaksanaan setiap Program dan Aktiviti secara berterusan. Pemantauan  ini dijalankan secara Naziran Inspektorat bagi menilai tahap kefahaman, kepatuhan, pelaksanaan dan kefungsian kepada dasar serta prosedur yang ditetapkan mengikut Program Operasi, Program Pencegahan dan Program Pengurusan. Naziran Inspektorat ini dilaksanakan secara berkala dan berterusan dengan bantuan daripada wakil kepada setiap domain.

 

Bagi memastikan pengurusan prestasi yang berkesan, Bahagian ini juga ditanggungjawabkan untuk menyelaras pembangunan KPI di SPRM supaya pencapaiannya menepati sasaran yang ditetapkan.Ia juga bagi memastikan KPI di setiap peringkat[ Tier ] saling berpautan dan mendapat sokongan penuh struktur di bawahnya. Pembangunan KPI ini meliputi Tier 1 [ Ketua Pesuruhjaya],Tier 2 [Timbalan-Timbalan Ketua Pesuruhjaya], Tier 3 [ Pengarah Bahagian dan Pengarah Negeri], Tier 4 [ Penyelia ] dan Tier 5 [ Pelaksana].