Bahagian Komunikasi Strategik (BKS) bertanggungjawab melaksanakan pelan tindakan perhubungan awam dan komunikasi yang strategik, tepat dan berkesan serta menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat dengan media massa, pemimpin-pemimpin masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan keyakinan dan persepsi masyarakat terhadap SPRM. BKS berfungsi sebagai pusat rujukan setempat, saluran penyampaian maklumat dan komunikasi secara efektif secara luaran dan dalaman selain bertanggungjawab menyediakan latihan, khidmat nasihat komunikasi dan perhubungan awam berkaitan krisis semasa kepada semua Bahagian di Ibu Pejabat SPRM dan Negeri. 
 
Visi
Peneraju strategik pengurusan reputasi dan imej korporat SPRM.
 
Misi
Memacu pengurusan isu efektif dan mempromosi inisiatif pencegahan rasuah dengan menggunakan setiap jaringan media secara proaktif, profesional dan holistik bagi penyebaran luas maklumat berimpak tinggi dan positif.
 
Moto
Informatif * Efektif * Holistik
 
Objektif

bks bm 08022018

 

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian atau Pengarah Bahagian:

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pengarah  03-8870 0015 m1
 2. Puan Wan Ana Melinda binti Wan Salim 03-8870 0201 wamelinda
Hit: 27781