Bahagian Pengurusan Integriti Agensi

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertanggungjawab menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Bahagian Pengurusan Integriti Agensi (BPIA) SPRM berperanan untuk mengawal selia, memantau dan menyelaras pengurusan integriti agensi melalui mekanisma pelaksanaan Unit Integriti (UI) di Agensi Awam dan Unit Integriti & Governans (IGU) di Syarikat Berkepentingan Kerajaan (SBK) serta tanggungjawab pihak yang terlibat bagi memastikan pematuhan terhadap Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013 dan Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 1 No. 1 tahun 2018 dengan melaksanakan fungsi berikut:

  1. Menguruskan dan melaksanakan sesi naziran ke atas pelaksanaan fungsi UI/IGU
  2. Menguruskan dan melaksanakan sesi intervensi berkaitan penubuhan dan pelaksanaan fungsi UI/ IGU;
  3. Menyelaraskan, menyediakan dan menganalisa pelaporan pelaksanaan fungsi UI/IGU;
  4. Melaksanakan penarafan risiko Agensi Awam dan (SBK);
  5. Melaksanakan kajian keberkesanan pengurusan integriti agensi;
  6. Membangunkan dasar dan polisi pengurusan integriti agensi;
  7. Menguruskan penempatan pegawai SPRM di agensi luar;
  8. Mengurusetiakan mesyuarat pengurusan tertinggi SPRM dengan UI/IGU; dan
  9. Menguruskan medium perkongsian integriti dalam mempertingkatkan pengurusan dan pelaksanaan integriti di Agensi Awam dan SBK

Untuk melihat carta bahagian, sila klik disini

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian :

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pegawai Perhubungan 03-8891 0043 ppt1

Untuk melihat maklumat lanjut, sila klik disini
Hit : 15499