Bahagian Pemantauan dan Penyelarasan

Bahagian Pemantauan Dan Penyelarasan (BPP) dipertanggungjawabkan untuk memantau dan menyelaras setiap pelaksanaan misi dan strategi Suruhanjaya. Bahagian ini juga berperanan untuk menguatkuasakan segala bentuk arahan, pekeliling, peraturan dan undang-undang berkaitan operasi, pengurusan dan kewangan SPRM. Berikut merupakan tiga (3) fungsi utama Bahagian ini iaitu;

1. Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama KPI
 • Pegawai KPI Ketua Pesuruhjaya SPRM (Tier 1) dan Timbalan-Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Tier 2);
 • Membangun, menyelaras dan melaksanakan pengurusan KPI untuk semua pegawai di SPRM Bahagian dan Negeri;
 • Pentadbir Sistem MACCKPI;
 • Memantau, memastikan pematuhan dan pelaporan pelaksanaan KPI oleh semua warga SPRM dapat dicapai dalam tempoh ditetapkan; dan
 • Menganalisis dan mendokumentasikan laporan pencapaian KPI bagi setengah tahun, akhir tahun dan Laporan Eksekutif tahunan untuk pelaporan kepada pengurusan tertinggi dan pihak berkepentingan.
2. Pemantauan Pengurusan Kewangan SPRM
 • Melaksanakan fungsi sebagai Audit Dalam dan melaksanakan Kajian Audit berdasarkan arahan Pengurusan tertinggi;
 • Menjalankan naziran audit pematuhan dan pelaporan terhadap prestasi kewangan dan aset di Pusat Tanggungjawab (PTJ) SPRM Bahagian dan Negeri bagi meningkatkan indeks akauntabiliti pengurusan kewangan agar mencapai prestasi tinggi dalam aspek kawalan dalaman dan pematuhan peraturan ditetapkan sebelum pemeriksaan oleh Jabatan Audit Negara (JAN) dan Bahagian Audit Dalam, Jabatan Perdana Menteri (JPM); dan
 • Memantau, memastikan dan melaporkan pematuhan pelaksanaan kawalan dalaman pengurusan kewangan dan ICT oleh PTJ melalui penilaian self assessment secara online (ezSNAP).
3. Pengurusan Pemantauan Prestasi SPRM
 • Melaksanakan pemantauan terhadap prestasi penjawat SPRM meliputi pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI);
 • Melaksanakan pemantauan prestasi pengurusan kewangan di Pusat Tanggungjawab (PTJ) SPRM Bahagian dan Negeri bagi memastikan peruntukan perbelanjaan yang diluluskan dibelanja dengan berhemah;
 • Melaksanakan pemantauan pengurusan aset dan Kompleks Pejabat SPRM; dan
 • Melaksanakan pemantauan pengurusan Program / Aktiviti SPRM berdasarkan kepada pelaporan Outcome Based Budgeting (OBB).

Untuk melihat carta bahagian, sila klik disini

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian:

Bil  Nama  No. Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pegawai Perhubungan 03-8870 0047 pps1
Hit : 15513