Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2017 Penjawat Awam  37 63.79%
Pengurusan Tertinggi 5
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 27
Awam  21 36.21%
Swasta 11
Orang Awam 10
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2017 Penjawat Awam  40 39.22%
Pengurusan Tertinggi 4
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 23
Awam  62 60.78%
Swasta 30
Orang Awam 31
Lain-lain 1
Jumlah 102
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2017 Penjawat Awam  70 67.31%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 55
Awam  34 32.69%
Swasta 11
Orang Awam 22
Lain-lain 1
Jumlah 104
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2017 Penjawat Awam  22 26.51%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 13
Awam  61 73.49%
Swasta 15
Orang Awam 44
Lain-lain 2
Jumlah 83
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2017 Penjawat Awam  34 31.48%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 16
Awam  74 68.52%
Swasta 25
Orang Awam 44
Lain-lain 5
Jumlah 108
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2017 Penjawat Awam  21 44.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 10
Awam  26 55.32%
Swasta 9
Orang Awam 13
Lain-lain 4
Jumlah 47
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2017 Penjawat Awam  25 42.37%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 21
Awam  34 57.63%
Swasta 14
Orang Awam 17
Lain-lain 3
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2017 Penjawat Awam  68 66.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 62
Awam  34 33.33%
Swasta 17
Orang Awam 14
Lain-lain 3
Jumlah 102
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2017 Penjawat Awam  32 48.48%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 24
Awam  34 51.52%
Swasta 14
Orang Awam 16
Lain-lain 4
Jumlah 66
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2017 Penjawat Awam  26 45.61%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 19
Awam  31 54.39%
Swasta 10
Orang Awam 14
Lain-lain 7
Jumlah 57
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2017 Penjawat Awam  23 30.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 17
Awam  52 69.33%
Swasta 11
Orang Awam 41
Lain-lain 0
Jumlah 75
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2017 Penjawat Awam  11 61.11%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 8
Awam  7 38.89%
Swasta 1
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 18
100.00%
       
  Jumlah Besar 879