Statistik

STATISTIK TANGKAPAN

Input statistik berkaitan dengan tangkapan yang telah dibuat oleh SPRM.

STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

Input berkaitan dengan transaksi perkhidmatan dalam talian yang melibatkan Sistem Pengurusan Aduan (CMS) dan Sistem Tapisan Keutuhan (eSTK)