Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  24 40.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 20
Awam  35 59.32%
Swasta 5
Orang Awam 30
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%