Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  14 31.82%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 10
Awam  30 68.18%
Swasta 13
Orang Awam 17
Lain-lain 0
Jumlah 44
100.00%