Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  33 42.31%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 24
Awam  45 57.69%
Swasta 12
Orang Awam 29
Lain-lain 4
Jumlah 78
100.00%