Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  5 23.81%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 4
Awam  16 76.19%
Swasta 10
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 21
100.00%