Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  47 48.45%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 42
Awam  50 51.55%
Swasta 13
Orang Awam 36
Lain-lain 1
Jumlah 97
100.00%