Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  44 66.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 38
Awam  22 33.33%
Swasta 8
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 66
100.00%