Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  34 31.48%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 16
Awam  74 68.52%
Swasta 25
Orang Awam 44
Lain-lain 5
Jumlah 108
100.00%