Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  64 52.46%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 38
Sokongan 26
Awam  58 47.54%
Swasta 6
Orang Awam 52
Lain-lain 0
Jumlah 122
100.00%