Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  52 41.27%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 30
Awam  74 58.73%
Swasta 54
Orang Awam 16
Lain-lain 4
Jumlah 126
100.00%