Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 43.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 14
Awam  35 56.45%
Swasta 30
Orang Awam 5
Lain-lain 0
Jumlah 62
100.00%