Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2012

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  34 41.98%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 15
Awam  47 58.02%
Swasta 7
Orang Awam 40
Lain-lain 0
Jumlah 81
100.00%