Ikrar Integriti Korporat (CIP)

Ikrar Integriti Korporat (Corporate Integrity Pledge - CIP) telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai tekad Kerajaan untuk memerangi jenayah rasuah bukan sahaja dari kalangan sektor awam, tetapi juga sektor swasta. CIP bertujuan menginstitusikan struktur tadbir urus korporat serta menerap nilai-nilai etika dan bebas rasuah ke dalam budaya perniagaan negara. Program CIP ini boleh disesuaikan dengan pelbagai kategori dan saiz syarikat atau organisasi yang berdaftar dan diperbadankan serta menjalankan perniagaan di Malaysia.

Penyertaan dalam Sistem Integriti Korporat Malaysia (Corporate Integrity System Malaysia – CISM) adalah tindakan sukarela syarikat/organisasi di Malaysia sebagai menzahirkan komitmen syarikat dan organisasi dalam memerangi jenayah rasuah. Dengan menyertai CISM ini, syarikat/organisasi bersetuju untuk mendukung 5 Prinsip antirasuah bagi Syarikat-syarikat di Malaysia iaitu:


Satu Meja Bulat Integriti Korporat (RTD) CISM telah ditubuhkan pada tahun 2010 bagi menyokong usaha mengurangkan kadar jenayah dan memerangi rasuah dalam sektor awam serta swasta. Objektif penubuhan RTD CISM ini adalah untuk memupuk dan menggalakkan nilai-nilai beretika dan bebas rasuah dalam komuniti perniagaan negara serta menyokong inisiatif-inisiatif integriti dalam komuniti perniagaan supaya nilai integriti, etika dan tanggungjawab perniagaan dipertingkatkan di bawah pelan anti-rasuah negara, garis panduan dan amalan baik industri berkenaan.

Kini, RTD CISM mempunyai lapan (8) keanggotaan yang dipengerusikan oleh Institut Integriti Malaysia (IIM) dan dianggotai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Transparency International Malaysia (TI-M), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Bursa Malaysia Berhad, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) dan Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD).


Sebagai salah satu ahli RTD CISM, SPRM melalui Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan bertanggungjawab sebagai Penjaga (Custodian) CISM dan berperanan untuk:

  1. Melaksanakan aktiviti promosi bagi CISM dengan menyiarkan informasi berkaitan nilai-nilai etika dan antirasuah dengan mengedar atau menyebarluaskan risalah/brosur, info grafik dan sebagainya menerusi pelbagai saluran;
  2. Melaksanakan usaha wajar (due diligence) dan pengesahsahihan (validation) ke atas syarikat-syarikat yang menyertai program CISM sebelum sijil penyertaan dikeluarkan;
  3. Menyokong agensi pelaksana dan penggalak dalam melaksanakan/mempromosikan program CISM; dan
  4. Membantu mempromosikan pelaksanaan CISM kepada semua penandatangan CIP.

Dengan mendaftar, syarikat/organisasi menyatakan hasrat dan bersetuju untuk menerima khidmat nasihat daripada pihak CISM dari semasa ke semasa terutamanya mengenai pelaksanaan inisiatif pencegahan rasuah yang dicadangkan.

Permohonan pendaftaran syarikat untuk mengikuti program CISM serta sebarang info lanjut berkaitan CISM boleh dilayari melalui portal https://cism.iim.gov.my.

Untuk lihat senarai aktiviti, sila klik disini

Hit : 18014