Ikrar Integriti Korporat (CIP)

Ikrar Integriti Korporat atau Corporat Integrity Pledge (CIP) adalah satu inisiatif yang memerlukan syarikat di Malaysia mematuhi dan memegang Prinsip Anti Rasuah.

Faedah CIP kepada Organisasi Perniagaan

  • CIP merupakan salah satu langkah dalam memenuhi tatacara mencukupi dalam peruntukan Liabiliti Korporat di bawah Akta SPRM 2009. Di bawah Akta ini, syarikat-syarikat perlu mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk memastikan rasuah tidak berlaku di tempat kerja.

Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan telah dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan CIP. Muat turun Risalah CIP untuk keterangan lanjut atau layari portal cism.sprm.gov.my.

Untuk pertanyaan lanjut, pegawai yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. PPj Sarimah binti Sulaiman 03-8891 1337 sarimahsulaiman
 2. KPKPs Munaliza binti Mohd Anuar 03-8891 1826 munaliza

Untuk lihat senarai aktiviti, sila klik disini

Hit : 8897