Pengurusan Integriti Agensi

Pengurusan integriti agensi oleh SPRM adalah melalui mekanisme pelaksanaan Unit Integriti (UI) di agensi awam dan Unit Integriti & Governans (IGU) di Syarikat Berkepentingan Kerajaan (SBK) serta tanggungjawab pihak yang terlibat bagi memastikan pematuhan terhadap Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) Versi 1.0 (2022) Ceraian SP.1.2.1 (dahulu dikenali Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013); dan Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 1 No. 1 Tahun 2018.

bpia-bm


Hit : 21317