Pengurusan Integriti Agensi

Pengurusan integriti agensi oleh SPRM adalah melalui mekanisme pelaksanaan Unit Integriti (UI) di agensi awam dan Unit Integriti & Governans (IGU) di Syarikat Berkepentingan Kerajaan (SBK) serta tanggungjawab pihak yang terlibat bagi memastikan pematuhan terhadap Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013 dan Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 1 No. 1 Tahun 2018.

bpia-bm


Hit : 17604