Perlindungan Saksi

AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009

Akta Perlindungan Saksi 2009 (Akta 696) telah dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 26 Mac 2009 dan di Dewan Negara pada 8 April 2009. Tarikh permulaan kuat kuasa akta ini adalah pada 15 April 2010.

Akta ini bertujuan untuk mewujudkan suatu program perlindungan saksi dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Perlindungan kepada saksi kes rasuah:

  • Saksi yang terancam. Sekiranya saksi merasa ada ancaman, beliau perlu membuat aduan kepada pegawai penyiasat kesnya atau mana-mana pegawai SPRM. Maklumat saksi berkenaan akan dikemukakan kepada Unit Perlindungan Saksi Jabatan Perdana Menteri untuk didaftarkan.

Bentuk Perlindungan

perlindungan saksi

Hit : 17158