Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR)

Mesyuarat Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri berperanan :

 1. Menimbang dan menentukan dasar berhubung dengan pemantapan governans, integriti dan anti-rasuah dalam sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan;
 2. Memantau dan menilai kecekapan pelaksanaan dan keberkesanan dasar, undang-undang, peraturan dan sistem prosedur bagi memantapkan governans, integriti dan anti-rasuah dalam sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan; dan
 3. Menimbang dan meluluskan cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli JKKMAR dan JAR Peringkat Kebangsaan berhubung pelaksanaan inisiatif dan tindakan penambahbaikan berkaitan pemantapan governans, integriti dan anti-rasuah dalam pentadbiran Kerajaan.
 4. Urus Setia bersama bagi JKKMAR adalah Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang berperanan :

   1. Menyemak, menyelaraskan dan membentangkan maklum balas Mesyuarat JKKMAR;
   2. Menyelaras penyediaan dan menyemak kertas pertimbangan/ kertas konsep bagi tujuan pembentangan dalam Mesyuarat JKKMAR;
   3. Mengemukakan cadangan pemantapan governans, integriti dan anti-rasuah dalam sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan daripada JAR Peringkat Kebangsaan untuk pertimbangan dan kelulusan JKKMAR; dan
   4. Mengemukan sebarang cadangan pemantapan governans, integriti dan anti-rasuah kepada Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk pertimbangan Jemaah Menteri melalui Ketua Pengarah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah nasional sekiranya terdapat isu-isu semasa yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dan/ atau Mesyuarat JKKMAR tidak dapat bersidang dalam tempoh masa yang ditetapkan.
   Hit : 6803
    
   Perkhidmatan Urus Tadbir Sektor Awam