Penyeliaan dan Pemantauan

INTERVENSI NAZIRAN PELAPORAN
Sesi libat urus khidmat nasihat bersama Ketua Agensi / Organisasi mengenai pematuhan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013, Arahan YAB Perdana Menteri Siri 1 No. 1 Tahun 2018, Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti (UI) Agensi Awam dan Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti & Governans (IGU) mengenai perkara-perkara berikut :
  • Penubuhan Unit Integriti(UI)/Unit Integriti dan Governans (IGU)
  • Struktur Perjawatan UI/ IGU
  • Peruntukan bajet tahunan
  • Fungsi Teras UI/ IGU
  • Lain-lain isu berkaitan UI/IGU
Sesi libat urus bersama Ketua Unit Integriti / Ketua Pegawai Integriti dan Governans mengenai pematuhan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil 6 Tahun 2013, Arahan YAB Perdana Menteri Siri 1 No 1 Tahun 2018, Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam dan Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti & Governans (IGU) perkara-perkara berikut :
 • Penubuhan UI/ IGU
 • Struktur Perjawatan UI/ IGU
 • Peruntukan bajet tahunan
 • Fungsi Teras UI/ IGU
 • Dan lain-lain isu UI/IGU
  1. Mendapatkan Laporan UI Agensi/ Badan Berkanun
  2. Mendapatkan Laporan IGU Syarikat Berkepentingan Kerajaan (SBK)
  3. Penyediaan Laporan Eksekutif UI Awam/ Badan Berkanun
  4. Penyediaan Laporan Eksekutif IGU SBK
  5. Pengurusan Database UI Agensi Awam/ Badan Berkanun / SBK
  6. Pengendalian Sistem Pelaporan-Agency Integrity ManagementSystem (AIMS)
Pegawai untuk dihubungi: Pegawai untuk dihubungi: Pegawai untuk dihubungi:
PsK. Siti Fairuz binti Shamsuri
No Telefon: 03-8891 1822
Emel: sitifairuz@sprm.gov.my
PPj. Mohamad Nizam bin Kalam
No Telefon: 03-8891 1931
Emel: mohdnizam@sprm.gov.my
PPj. Fariza binti Omar
No Telefon: 03-8891 1672
Emel: iza@sprm.gov.my

Hit : 1649
 
Perkhidmatan Pengurusan Integriti Agensi