Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2022 Penjawat Awam  42 26.42%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 22
Sokongan 18
Awam  117 73.58%
Swasta 79
Orang Awam 35
Lain-lain 3
Jumlah 159
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2022 Penjawat Awam  27 32.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 19
Awam  57 67.86%
Swasta 37
Orang Awam 20
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2022 Penjawat Awam  27 21.60%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 17
Awam  98 78.40%
Swasta 44
Orang Awam 48
Lain-lain 6
Jumlah 125
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2022 Penjawat Awam  18 36.73%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 10
Awam  31 63.27%
Swasta 19
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 49
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2022 Penjawat Awam  31 50.82%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 25
Awam  30 49.18%
Swasta 19
Orang Awam 9
Lain-lain 2
Jumlah 61
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2022 Penjawat Awam  45 47.87%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 38
Awam  49 52.13%
Swasta 32
Orang Awam 15
Lain-lain 2
Jumlah 94
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2022 Penjawat Awam  18 20.93%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 10
Awam  68 79.07%
Swasta 60
Orang Awam 8
Lain-lain 0
Jumlah 86
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2022 Penjawat Awam  27 43.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 14
Awam  35 56.45%
Swasta 30
Orang Awam 5
Lain-lain 0
Jumlah 62
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2022 Penjawat Awam  44 46.81%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 24
Awam  50 53.19%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 3
Jumlah 94
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2022 Penjawat Awam  38 52.78%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 30
Awam  34 47.22%
Swasta 19
Orang Awam 15
Lain-lain 0
Jumlah 72
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2022 Penjawat Awam  3 25.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 1
Awam  9 75.00%
Swasta 8
Orang Awam 1
Lain-lain 0
Jumlah 12
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2022 Penjawat Awam  3 27.27%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 0
Awam  8 72.73%
Swasta 4
Orang Awam 4
Lain-lain 0
Jumlah 11
100.00%
       
  Jumlah Besar 909