Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2021 Penjawat Awam  19 45.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 14
Awam  23 54.76%
Swasta 10
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 42
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2021 Penjawat Awam  50 45.87%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 34
Awam  59 54.13%
Swasta 30
Orang Awam 28
Lain-lain 1
Jumlah 109
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2021 Penjawat Awam  100 58.48%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 20
Sokongan 77
Awam  71 41.52%
Swasta 36
Orang Awam 34
Lain-lain 1
Jumlah 171
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2021 Penjawat Awam  37 38.95%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 24
Awam  58 61.05%
Swasta 42
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 95
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2021 Penjawat Awam  4 17.39%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 2
Awam  19 82.61%
Swasta 3
Orang Awam 13
Lain-lain 3
Jumlah 23
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2021 Penjawat Awam  39 55.71%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 18
Awam  31 44.29%
Swasta 18
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 70
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2021 Penjawat Awam  44 55.70%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 25
Awam  35 44.30%
Swasta 19
Orang Awam 12
Lain-lain 4
Jumlah 79
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2021 Penjawat Awam  37 52.11%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 27
Awam  34 47.89%
Swasta 15
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 71
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2021 Penjawat Awam  42 61.76%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 30
Awam  26 38.24%
Swasta 13
Orang Awam 9
Lain-lain 4
Jumlah 68
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2021 Penjawat Awam  31 33.33%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 24
Awam  62 66.67%
Swasta 45
Orang Awam 13
Lain-lain 4
Jumlah 93
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2021 Penjawat Awam  5 31.25%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 4
Awam  11 68.75%
Swasta 2
Orang Awam 8
Lain-lain 1
Jumlah 16
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2021 Penjawat Awam  3 21.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 3
Awam  11 78.57%
Swasta 7
Orang Awam 1
Lain-lain 3
Jumlah 14
100.00%
       
  Jumlah Besar 851