Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2020 Penjawat Awam  41 50.62%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 31
Awam  40 49.38%
Swasta 10
Orang Awam 27
Lain-lain 3
Jumlah 81
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2020 Penjawat Awam  43 51.19%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 26
Awam  41 48.81%
Swasta 23
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2020 Penjawat Awam  25 54.35%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 15
Sokongan 10
Awam  21 45.65%
Swasta 5
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 46
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2020 Penjawat Awam  2 20.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 2
Awam  8 80.00%
Swasta 2
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 10
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2020 Penjawat Awam  5 23.81%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 4
Awam  16 76.19%
Swasta 10
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 21
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2020 Penjawat Awam  61 42.36%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 46
Awam  83 57.64%
Swasta 38
Orang Awam 37
Lain-lain 8
Jumlah 144
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2020 Penjawat Awam  62 41.33%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 47
Awam  88 58.67%
Swasta 41
Orang Awam 40
Lain-lain 7
Jumlah 150
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2020 Penjawat Awam  60 47.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 47
Awam  67 52.76%
Swasta 31
Orang Awam 29
Lain-lain 7
Jumlah 127
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2020 Penjawat Awam  43 49.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 35
Awam  44 50.57%
Swasta 22
Orang Awam 20
Lain-lain 2
Jumlah 87
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2020 Penjawat Awam  49 54.44%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 16
Sokongan 33
Awam  41 45.56%
Swasta 17
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 90
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2020 Penjawat Awam  66 50.00%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 63
Awam  66 50.00%
Swasta 37
Orang Awam 28
Lain-lain 1
Jumlah 132
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2020 Penjawat Awam  10 38.46%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 5
Awam  16 61.54%
Swasta 7
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 26
100.00%
       
  Jumlah Besar 998