Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2019 Penjawat Awam  43 27.74%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 23
Awam  112 72.26%
Swasta 81
Orang Awam 18
Lain-lain 13
Jumlah 155
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2019 Penjawat Awam  33 44.59%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 24
Awam  41 55.41%
Swasta 8
Orang Awam 27
Lain-lain 6
Jumlah 74
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2019 Penjawat Awam  61 45.52%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 41
Awam  73 54.48%
Swasta 33
Orang Awam 39
Lain-lain 1
Jumlah 134
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2019 Penjawat Awam  138 46.46%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 117
Awam  159 53.54%
Swasta 47
Orang Awam 112
Lain-lain 0
Jumlah 297
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2019 Penjawat Awam  17 44.74%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 12
Awam  21 55.26%
Swasta 7
Orang Awam 13
Lain-lain 1
Jumlah 38
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2019 Penjawat Awam  35 61.40%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 23
Awam  22 38.60%
Swasta 9
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 57
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2019 Penjawat Awam  31 46.97%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 21
Awam  35 53.03%
Swasta 15
Orang Awam 19
Lain-lain 1
Jumlah 66
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2019 Penjawat Awam  78 78.79%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 69
Awam  21 21.21%
Swasta 10
Orang Awam 10
Lain-lain 1
Jumlah 99
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2019 Penjawat Awam  28 37.33%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 16
Awam  47 62.67%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 0
Jumlah 75
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2019 Penjawat Awam  35 63.64%
Pengurusan Tertinggi 8
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 22
Awam  20 36.36%
Swasta 8
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 55
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2019 Penjawat Awam  12 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 7
Awam  20 62.50%
Swasta 2
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 32
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2019 Penjawat Awam  14 73.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 12
Awam  5 26.32%
Swasta 4
Orang Awam 1
Lain-lain 0
Jumlah 19
100.00%
       
  Jumlah Besar 1101