Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2015 Penjawat Awam  26 50.98%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 12
Awam  25 49.02%
Swasta 3
Orang Awam 22
Lain-lain 0
Jumlah 51
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2015 Penjawat Awam  45 53.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 44
Awam  39 46.43%
Swasta 3
Orang Awam 36
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2015 Penjawat Awam  70 57.85%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 54
Awam  51 42.15%
Swasta 11
Orang Awam 40
Lain-lain 0
Jumlah 121
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2015 Penjawat Awam  64 57.66%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 59
Awam  47 42.34%
Swasta 19
Orang Awam 28
Lain-lain 0
Jumlah 111
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2015 Penjawat Awam  27 35.53%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 22
Awam  49 64.47%
Swasta 18
Orang Awam 31
Lain-lain 0
Jumlah 76
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2015 Penjawat Awam  31 31.00%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 19
Awam  69 69.00%
Swasta 17
Orang Awam 52
Lain-lain 0
Jumlah 100
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2015 Penjawat Awam  15 41.67%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 7
Awam  21 58.33%
Swasta 8
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 36
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2015 Penjawat Awam  23 38.98%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 19
Awam  36 61.02%
Swasta 5
Orang Awam 31
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2015 Penjawat Awam  30 60.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 22
Awam  20 40.00%
Swasta 7
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 50
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2015 Penjawat Awam  33 42.31%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 24
Awam  45 57.69%
Swasta 12
Orang Awam 29
Lain-lain 4
Jumlah 78
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2015 Penjawat Awam  22 37.93%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 16
Awam  36 62.07%
Swasta 11
Orang Awam 25
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2015 Penjawat Awam  12 70.59%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 9
Awam  5 29.41%
Swasta 5
Orang Awam 0
Lain-lain 0
Jumlah 17
100.00%
       
  Jumlah Besar 841