Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2013 Penjawat Awam  17 32.69%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 13
Awam  35 67.31%
Swasta 4
Orang Awam 31
Lain-lain 0
Jumlah 52
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2013 Penjawat Awam  11 28.95%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 11
Awam  27 71.05%
Swasta 3
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 38
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2013 Penjawat Awam  15 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 9
Awam  25 62.50%
Swasta 7
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 40
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2013 Penjawat Awam  13 37.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 8
Awam  22 62.86%
Swasta 3
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 35
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2013 Penjawat Awam  9 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 9
Awam  15 62.50%
Swasta 5
Orang Awam 10
Lain-lain 0
Jumlah 24
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2013 Penjawat Awam  13 27.66%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 10
Awam  34 72.34%
Swasta 19
Orang Awam 15
Lain-lain 0
Jumlah 47
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2013 Penjawat Awam  17 37.78%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 14
Awam  28 62.22%
Swasta 9
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 45
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2013 Penjawat Awam  14 41.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 6
Awam  20 58.82%
Swasta 4
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 34
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2013 Penjawat Awam  11 20.75%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 6
Awam  42 79.25%
Swasta 26
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 53
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2013 Penjawat Awam  13 22.41%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 10
Awam  45 77.59%
Swasta 11
Orang Awam 34
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2013 Penjawat Awam  22 40.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 16
Awam  33 60.00%
Swasta 4
Orang Awam 29
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2013 Penjawat Awam  15 53.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 11
Awam  13 46.43%
Swasta 3
Orang Awam 9
Lain-lain 1
Jumlah 28
100.00%
       
  Jumlah Besar 509