Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2012 Penjawat Awam  35 30.97%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 28
Awam  78 69.03%
Swasta 16
Orang Awam 62
Lain-lain 0
Jumlah 113
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2012 Penjawat Awam  14 26.42%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 10
Awam  39 73.58%
Swasta 20
Orang Awam 17
Lain-lain 2
Jumlah 53
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2012 Penjawat Awam  19 38.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 12
Awam  31 62.00%
Swasta 8
Orang Awam 19
Lain-lain 4
Jumlah 50
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2012 Penjawat Awam  29 46.03%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 23
Awam  34 53.97%
Swasta 3
Orang Awam 30
Lain-lain 1
Jumlah 63
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2012 Penjawat Awam  31 62.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 22
Awam  19 38.00%
Swasta 2
Orang Awam 17
Lain-lain 0
Jumlah 50
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2012 Penjawat Awam  21 34.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 18
Awam  40 65.57%
Swasta 8
Orang Awam 32
Lain-lain 0
Jumlah 61
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2012 Penjawat Awam  34 41.98%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 15
Awam  47 58.02%
Swasta 7
Orang Awam 40
Lain-lain 0
Jumlah 81
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2012 Penjawat Awam  15 51.72%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 13
Awam  14 48.28%
Swasta 2
Orang Awam 12
Lain-lain 0
Jumlah 29
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2012 Penjawat Awam  27 44.26%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 25
Awam  34 55.74%
Swasta 8
Orang Awam 26
Lain-lain 0
Jumlah 61
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2012 Penjawat Awam  20 37.74%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 14
Awam  33 62.26%
Swasta 7
Orang Awam 26
Lain-lain 0
Jumlah 53
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2012 Penjawat Awam  11 34.38%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 9
Awam  21 65.63%
Swasta 7
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 32
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2012 Penjawat Awam  32 58.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 31
Awam  23 41.82%
Swasta 9
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%
       
  Jumlah Besar 701