Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2011 Penjawat Awam  18 30.51%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 16
Awam  41 69.49%
Swasta 4
Orang Awam 37
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2011 Penjawat Awam  21 23.08%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 17
Awam  70 76.92%
Swasta 17
Orang Awam 51
Lain-lain 2
Jumlah 91
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2011 Penjawat Awam  34 54.84%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 21
Awam  28 45.16%
Swasta 6
Orang Awam 22
Lain-lain 0
Jumlah 62
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2011 Penjawat Awam  64 67.37%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 27
Sokongan 37
Awam  31 32.63%
Swasta 7
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 95
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2011 Penjawat Awam  19 25.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 15
Awam  55 74.32%
Swasta 13
Orang Awam 42
Lain-lain 0
Jumlah 74
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2011 Penjawat Awam  21 17.21%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 16
Awam  101 82.79%
Swasta 39
Orang Awam 62
Lain-lain 0
Jumlah 122
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2011 Penjawat Awam  25 22.12%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 20
Awam  88 77.88%
Swasta 11
Orang Awam 77
Lain-lain 0
Jumlah 113
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2011 Penjawat Awam  39 52.70%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 27
Awam  35 47.30%
Swasta 11
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 74
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2011 Penjawat Awam  11 22.92%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 9
Awam  37 77.08%
Swasta 5
Orang Awam 32
Lain-lain 0
Jumlah 48
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2011 Penjawat Awam  24 36.36%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 17
Awam  42 63.64%
Swasta 5
Orang Awam 37
Lain-lain 0
Jumlah 66
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2011 Penjawat Awam  18 30.51%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 11
Awam  41 69.49%
Swasta 4
Orang Awam 37
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2011 Penjawat Awam  30 54.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 26
Awam  25 45.45%
Swasta 7
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 55
100.00%
       
  Jumlah Besar 918