Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  13 22.41%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 10
Awam  45 77.59%
Swasta 11
Orang Awam 34
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%