Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 20.75%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 6
Awam  42 79.25%
Swasta 26
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 53
100.00%