Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  14 41.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 6
Awam  20 58.82%
Swasta 4
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 34
100.00%