Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  17 37.78%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 14
Awam  28 62.22%
Swasta 9
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 45
100.00%