Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  13 27.66%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 10
Awam  34 72.34%
Swasta 19
Orang Awam 15
Lain-lain 0
Jumlah 47
100.00%