Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  9 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 9
Awam  15 62.50%
Swasta 5
Orang Awam 10
Lain-lain 0
Jumlah 24
100.00%