Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  13 37.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 8
Awam  22 62.86%
Swasta 3
Orang Awam 19
Lain-lain 0
Jumlah 35
100.00%