Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  15 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 9
Awam  25 62.50%
Swasta 7
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 40
100.00%