Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 28.95%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 11
Awam  27 71.05%
Swasta 3
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 38
100.00%