Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2013

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  17 32.69%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 13
Awam  35 67.31%
Swasta 4
Orang Awam 31
Lain-lain 0
Jumlah 52
100.00%