Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  20 43.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 20
Awam  26 56.52%
Swasta 6
Orang Awam 20
Lain-lain 0
Jumlah 46
100.00%