Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  15 16.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 11
Awam  76 83.52%
Swasta 49
Orang Awam 27
Lain-lain 0
Jumlah 91
100.00%