Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  52 65.82%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 16
Sokongan 34
Awam  27 34.18%
Swasta 5
Orang Awam 21
Lain-lain 1
Jumlah 79
100.00%