Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  12 54.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 6
Awam  10 45.45%
Swasta 3
Orang Awam 7
Lain-lain 0
Jumlah 22
100.00%