Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  13 48.15%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 12
Awam  14 51.85%
Swasta 1
Orang Awam 10
Lain-lain 3
Jumlah 27
100.00%