Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  8 40.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 8
Awam  12 60.00%
Swasta 3
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 20
100.00%